Már az ókorban, s ezt történelmi tények is megerősítik, sokkal több jobbkezes ember élt, mint a másik kezet használók. Így a férfiak a kardot a bal oldalukra kötötték, s ha lóra szálltak, azt az út bal oldalán tették. Haladni is a bal oldalon haladtak, hiszen az esetleg szemből történő támadást könnyebb volt így hárítani. A bal oldalon való haladás szokása megmaradt a középkorban is, s csak az újkorban következett be a forradalmi változás.

Az 1700-as években az amerikai gyarmatokon néhány államban különféle okok miatt áttértek a jobb oldali közlekedésre, ami gyorsan elterjedt és a függetlenség kivívása után egységessé vált.

Itt az öreg kontinensen a híres balkezes Napóleon feltűnéséig tartotta magát a régi szokás. A franciák által elfoglalt területeken törvényileg szabályozták a jobb oldali haladást, de nem csak a balkezes császár miatt, hanem hogy eltérjenek a gyűlölt angoloktól, no meg attól a régi szokástól, hogy a gazdagok a bal oldalon, a szegények pedig a jobb oldalon mehettek. Aztán a franciák hazamentek, ám az új szabály maradt, és lassan terjedni kezdett. Németország, Svájc, Olaszország az elsők között tette hivatalossá a jobb oldali közlekedést. A Monarchiában persze még az 1800-as évek vége felé is minden járműnek a bal oldalon kellett haladnia.

Az 1930-as években aztán „közlekedési forradalom” söpört végig Európán, s Nagy-Britannia és a hozzá közel állók kivételével csaknem minden ország áttért a mostani közlekedési metódusra. Csaknem mindenki, kivéve Magyarország és Svédország.

Idehaza végül 1941 nyarán született meg a döntés a „jobbra tarts”-ról, mely fokozatosan került bevezetésre. Előbb a vidék, majd végül a főváros és annak környékének közlekedése is a jobb oldali sávba került. 1941. november 9-én, hajnali három órára az egész ország átvette az európai normát. Átírták a KRESZ-t, a tömegközlekedési eszközöket és megállóikat átépítették, s az új gépjárművek már csak balkormányosok lehettek.

A svédek adták be utolsónak a derekukat, ők 1967-ig tartották magukat a bal oldalon. Mindettől függetlenül a világ egyharmada megmaradt a bal oldali közlekedésnél. Ázsia és Afrika szinte összes országa az angol közlekedést tartja követendőnek.